Röena Skola vägbeskrivning.

Från väster tar man sig lämpligen till Osby samhälle.

Från Osby: V Storgatan passerar genom samhället väster om järnvägen (längs gatan ligger bl.a. Ekbackeskolan, ICA och Domus). 300 m norr om Domus korsas V. Storgatan av vägen västerifrån mot Osby.

Fortsätt här rakt fram från V Storgatan (norrut) mot Björkerås. Kör 4.1 km. Sväng höger mot Röena. Det är nu 800 m till skolan.

Från söder kan man också köra inom Osby, men enklast tar man sig på väg 23 och passerar öster om Osby. Strax norr om norra infarten till Osby passerar man Statoil, Lars Dufva rastplats.

2.6 km norr om Statoil tag till vänster mot Vigenstorp.

Efter 1.3 km åter vänster mot Vigenstorp. Detta är omedelbart efter man passerat över järnvägen.

Efter 800 m fortsatt rakt fram i fyrvägskors.

1.6 km av slingrig väg mynnar ut i T-kors. Tag till vänster. Nu är det 400 m till skolan.

Från norr på väg 23 från Växjö så är avtagsvägen mot Vigenstorp enligt ovan ca 10 km söder om Killerberg. Från E4:an tar man sig lämpligen till väg 23 genom att ta av mot Traryd (ca 3 mil söder om Ljungby) och vidare mot Älmhult på väg 120 ut till 23:an, därefter söderut.

Från öster tar man sig till väg 23 och följer därefter någon av beskrivningarna ovan.

Med tåg: Osby ligger längs stambanan (Stockholm-Malmö). En del tåg stannar här andra inte. Till Röena ( 5 km) kan vi nog sedan hjälpa er.